tiengtrung.phiencho.com

tiengtrung.phiencho.com

《tự học tiếng trung》

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Recent Posts

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Từ vựng HSK 5 (Phần 1)

10:13 0
Từ vựng HSK 5 (Phần 1) 1.āyí 阿姨 dì , cô , mợ , thím 2.a 啊 a, chà, à 3. āi 唉   ôi , than ôi , chao ôi , trời ơi 4. ǎi 矮 thấp , lùn ...
Read More

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here